Buhalterinės apskaitos vedimas, Apleistos buhalterinės apskaitos sutvarkymas , Ataskaitos vadovybei, Atstovavimas klientui,Konsultacijos, informacija ir praktiniai patarimai ,Projekto rizikos įvertinimas, buhalterinė apskaita Klaipėdoje, Buhalterinės apskaitos paslaugos, buhalterinės apskaitos konsultacijos, vyriausiojo buhalterio funkcijos, buhalteris, buhalterija, apskaitos politikos paruošimas,apleistos apskaitos tvarkymas, pirminių dokumentų suvedimas, deklaracijos Sodrai, deklaracijos valstybinėms institucijoms, balansas,  buhalterines ataskaitos, , apskaitos vedimas, apskaitos sistemos tobulinimas, mokėjimo pavedimų atlikimas, atsiskaitymų kontrolė, Услуги учета в Литве, бухгалтерский учёт в Литве,  возврат НДС в Литве, регистрация предприятия в Литве, minimali menesinė alga, labdara ir parama, Komandiruočių išlaidų apmokėstinimas, prezentacinės išlaidos
Sėkmingas verslas su
„Instrukcija!“
Ilgalaikio turto normatyvai

Lietuvos Respublikos

2001 m. gruodžio 20 d.

įstatymo Nr. IX-675

1 priedėlis

 ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO ARBA AMORTIZACIJOS NORMATYVAI (METAIS)*


(pagal 2008 04 10 LR įstat. Nr. X-1484)


Ilgalaikio turto grupė

Metodas

Normatyvas metais

Normatyvas metais, jei turtas skirtas naudoti ir naudojamas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje

1

2

3

4

MATERIALUSIS TURTAS
Veiklai naudojami nauji pastatai ir pastatų, įtrauktų į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, rekonstravimas, jei pastatai pastatyti arba rekonstravimas atliktas nuo 2002 m. sausio 1 d.

tiesinis arba dvigubo balanso

8

8

Gyvenamieji namai

tiesinis

20

20

Kiti pirmiau neišvardyti pastatai

tiesinis

15

15

Mašinos ir įrengimai

tiesinis arba dvigubo balanso

5

2 (išskyrus taikant dvigubo balanso metodą)

Įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)

tiesinis

8

2

Elektros perdavimo ir ryšių įtaisai (išskyrus kompiuterių tinklus)

tiesinis

8

8

Geležinkelio riedmenys (šilumvežiai, vagonai, cisternos), laivai

tiesinis

8

8

Vamzdynai, lėktuvai, ginklai

tiesinis

15

15

Baldai, išskyrus naudojamus viešbučių veiklai

tiesinis

6

6

Inventorius, baldai, naudojami viešbučių veiklai

tiesinis arba dvigubo balanso

6

6

Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)

tiesinis arba dvigubo balanso

3

2 (išskyrus taikant dvigubo balanso metodą)

Lengvieji automobiliai:
1) naudojami trumpalaikės automobilių nuomos veiklai, vairavimo mokymo paslaugoms ar transporto paslaugoms teikti - ne senesni kaip

5 metų

tiesinis arba dvigubo balanso

4

4

2) kiti lengvieji automobiliai - ne senesni kaip 5 metų

tiesinis

6

6

3) kiti lengvieji automobiliai

tiesinis

10

10

Krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai - ne senesni kaip 5 metų

tiesinis arba dvigubo balanso

4

4

Kiti krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai

tiesinis

4

4

Kitas pirmiau neišvardytas materialusis turtas

tiesinis arba produkcijos

4 (išskyrus taikant produkcijos metodą)

2 (išskyrus taikant produkcijos metodą)

NEMATERIALUSIS TURTAS
Programinė įranga

tiesinis arba dvigubo balanso

3

2 (išskyrus taikant dvigubo balanso metodą)

Įsigytos teisės

tiesinis arba dvigubo balanso

3

2 (išskyrus taikant dvigubo balanso metodą)

Kitas nematerialusis turtas

tiesinis

4

2

PRESTIŽO VERTĖ
Prestižo vertė

tiesinis

15

15